Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2021/10/27-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.

Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын 4.1-д заасны дагуу Төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг ханган биелүүлж түүний үр дүнг тусгасан биелэлтийн тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор энэхүү журмын 3-р хавсралтын дагуу гаргаж, харьяалагдах аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газарт 3-аас доошгүй хэвлэмэл хувь болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж байх хуулийн зохицуулалттай байна.

Дээрх журамд заасан хугацаанд тайлангаа ирүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцогдох болохыг анхааруулж байна.

Хууль зүйн актыг дараах холбоосоос татаж үзнэ үү.

https://www.legalinfo.mn/law/details/14757

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

МАН-ын УЗ-ийн хурлаар Зам, тээврийн хөгжлийн шинэ сайдын нэр дурдагдав
Сайжруулсан шахмал түлш тээвэрлэх гэрээний тарифт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг тээврийн 35 компаниас ирүүлжээ
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2021/10/27-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.