Эрүүл мэндийн салбарт “ЭРГЭЛТ“ авчирсан Т.Мөнхсайханы менежментүүд

ТОМ ДҮҮРЭГТ ТОЙМТОЙ АЖЛУУД ХИЙСЭН Н.АЛТАНШАГАЙ
ТОМ ДҮҮРЭГТ ТОЙМТОЙ АЖЛУУД ХИЙСЭН Н.АЛТАНШАГАЙ
 
Т.Мөнхсайхан: Үнэтэй, чанаргүй эмийн асуудалд бодит өөрчлөлт хийнэ
Т.Мөнхсайхан: Үнэтэй, чанаргүй эмийн асуудалд бодит өөрчлөлт хийнэ