Үерийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрдэмтэн, судлаачидтай хамтарч байна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Шуурхай штаб үерийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллаж тэдний, санал, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна.

Тухайлбал Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газраас Шуурхай штабт холбогдох мэргэжлийн албан тушаалтан ажиллаж байгаа юм. Энэ хүрээнд үерийн нөхцөлийг өндрийн тоон загвар ашиглан тандалт судалгаа хийж байна. Энэхүү тандалт судалгаагаар үүссэн бодит үерийн нөхцөл байдлыг зохиомол үерийн тооцоололтой харьцуулан судалж байгаа юм.

Тодруулбал 6 дугаар сарын сүүлээр орсон борооны улмаас Улаанбаатар хот орчмын Туул голын үерийн аюултай түвшин 82см-ээр давж үерлэсэн. Тэгвэл үерийн аюултай түвшин 100см, 200см-ээр давж үерлэсэн тохиолдолд Улаанбаатар хотын аль байршилд, ямар хэмжээний талбай усанд автах эрсдэлийг тооцоолох туршилт судалгааны ажлыг хийж байгаа юм.

Тандалт судалгаан дээр үндэслэн Онцгой байдлын Шуурхай штабаас эрсдэл бүхий байршлуудад урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээг оновчтой, зөв зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

С.Бямбацогт: Санал нэгдэж чадахгүй бол МАН дангаараа Засгийн газар байгуулна
С.Бямбацогт: Санал нэгдэж чадахгүй бол МАН дангаараа Засгийн газар байгуулна
 
Т.Мөнхсайхан: Үнэтэй, чанаргүй эмийн асуудалд бодит өөрчлөлт хийнэ
Т.Мөнхсайхан: Үнэтэй, чанаргүй эмийн асуудалд бодит өөрчлөлт хийнэ