Спорт
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн “эрхийг бодит болгох“ Инчеоны стратегийн хэрэгжилтийн тайланг боловсруулж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн “эрхийг бодит болгох“ Инчеоны стратегийн хэрэгжилтийн тайланг боловсруулж байна

Ази, номхон далайн бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн "Эрхийг бодит болгох"

“Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж, цочролд бэлэн байдлыг сайжруулах нь” төслийн Удирдах хороо хуралдлаа

“Малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж, цочролд бэлэн байдлыг сайжруулах нь” төслийн Удирдах хороо хуралдлаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 4 төрөлжсөн байгууллагатай

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу хүүхдийн эрхийг хангах, эрх нь

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 66 дугаар чуулганд оролцож байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссын 66 дугаар чуулганд оролцож байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа тэргүүтэй төлөөлөгчид энэ оны 3 дугаар сарын

Эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн их эмч Ц.Ариунбаяр: Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж байгаа залуусын ихэнх нь тамхи татдаг.

Эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн их эмч Ц.Ариунбаяр: Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж байгаа залуусын ихэнх нь тамхи татдаг.

Эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн их эмч Ц.Ариунбаяр: Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт үзүүлэхээр ирж байгаа

“21-р зууны Статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл (ПАРИС 21)”-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг цахимаар зохион байгууллаа.

“21-р зууны Статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл (ПАРИС 21)”-ийн Удирдах зөвлөлийн хурлыг цахимаар зохион байгууллаа.

“21-р зууны Статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл (ПАРИС 21)”-ийн Удирдах зөвлөлийн

`